Menü iOS APP Android APP
HU EN

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

Általános tudnivalók

 • A diploma megnevezése: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (zárójelben megjelölve a szakirányt)
 • Végzettség szintje: mesterfokozat
 • Képzési idő: 4 félév    
 • Elérhető tagozatok: Levelező tagozat (250 000 Ft / félév)
 • Felvételi követelmények

Az európai uniós tagsággal megnőtt az igény olyan magasan kvalifikált nemzetközi tanulmányokban jártas szakemberek iránt, akik tájékozottak az Európai Unió ügyeiben és intézményes világában, és képesek felismerni a tagságból eredő feladatokat és megragadni a lehetőségeket. Erre csak úgy nyílik módjuk, ha megfelelő idegen nyelvtudással, diplomáciai és kommunikációs képességekkel rendelkeznek, sokoldalú és modern társadalomtudományi képzésben részesülnek.


A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Szakokon oktatott témakörök

Közigazgatástan, világgazdasági elméletek, geopolitika, nemzetközi biztonsági rendszerek és intézmények, konfliktusok és válságkezelés a nemzetközi politikában, diplomáciai és konzuli jog, nemzetközi jogi esettanulmányok, világrendszer elemzés, Európa regionális gazdaságföldrajza, nemzetközi kapcsolatok modern elméletei, hidegháborús esettanulmányok, összehasonlító civilizációtörténet, kulturális diplomácia, sportdiplomácia, multilaterális diplomácia, Magyarország és az EU gazdasági kapcsolatai, regionalizmus és önkormányzatiság.

Munkaerő-piaci lehetőségek

Európai és más nemzetközi szervezetek és testületek mellett szervezői, döntés előkészítő, tanácsadói és szakértői tevékenység, külügyi szolgálatban, a közigazgatás és a fejlesztéspolitikai ügynökségek munkájában való részvétel, végezhet továbbá külpolitikai szakújságírást, EU pályázatírást és projektmenedzsmentet. Dolgozhat érdekérvényesítőként, nemzetközi kapcsolatok szakértőként, külpolitikai elemzőként, sportdiplomáciai szakértőként, vállalati tanácsadóként, európai uniós köztisztviselőként.

Általános tudnivalók a szakról

 • a mesterképzésben való felvétel feltételei: a Felvételi tájékoztatóban foglaltak szerint.
 • képzési forma, tagozat: nappali és levelező tagozat
 • képzési idő: 4 félév
 • a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Idegennyelv-ismeret követelményei

A mesterfokozat megszerzéséhez két államilag elismert általános vagy szaknyelvi felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség megszerezhető megjelölése

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

 • szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (zárójelben

 • megjelölve a szakirányt)

 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in International Relations

 • képzési terület: társadalomtudomány

Képzési és kimeneteli követelmények

Specializációk (szakirányok)

Diplomácia

Vissza a képzésekhez

További képzések

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés