Menü iOS APP Android APP
HU EN

Gazdaságinformatikus alapszak

gazdaságinformatikus

Általános tudnivalók

 • A diploma megnevezése: gazdaságinformatikus
 • Végzettség szintje: alapfokozat
 • Képzési idő: 6 félév     Gyakorlati idő: 1. félév
 • Elérhető tagozatok: Nappali tagozat (220 000 Ft / félév), Levelező tagozat (210 000 Ft / félév)

A képzés még így is elérhető: duális képzés, emelt szintű érettségi nélkül

Az informatika a gazdasági fejlődés egyik húzó ágazatának tekinthető a fejlett és a fejlődő világban egyaránt. A munkaerő-piacon komoly igény van olyan szakemberek iránt, akik gazdasági ismereteik mellett kellően jártasak az informatika területén is.

2018 őszén ÚJ specializációt indítunk „légiközlekedési rendszerek” címen. A specializáció témái a Garmin1000, légi jog, repülőgép általános ismeretek, repülés teljesítmény és tervezés, navigáció, a repülés alapjai, repülőtér ismeretek. A képzés tartalmazza a magánpilóta képzés (PPL) elméleti oktatási anyagát. Ennek árát az önköltség magában foglalja és Diákhitelből is finanszírozható!

A nappali és levelező tagozaton is elérhető képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, és az azokban rejlő informatikai vonatkozású problémák megértésére és megoldására. Rendelkeznek tehát a mai gazdasági környezetben szükséges közgazdasági ismeretekkel és az üzleti tevékenység viteléhez szükséges informatikai tudással is. A szak elvégzése után a szakemberek képesek az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére. Ezzel hatékonyan tudnak hozzájárulni a szervezet eredményesebb működéséhez.

A gazdaságinformatikusok megfelelő ismeretekkel és jártassággal rendelkeznek a gazdasági tevékenységgel összefüggő informatikai problémák feltárására és megoldására, a vállalkozás számára szükséges informatikai alkalmazások kiválasztására, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére. A képzés a közvetlenül hasznosítható ismeretek mellett a két kapcsolódó szakterület kellő mélységű elméleti tudásanyagának elsajátítására is koncentrál. Így az alapszak sikeres befejezése után a végzett szakemberek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mester szinten történő folytatásához is.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgató párhuzamosan vesz részt az egyetemi képzésben, illetve szerződött partnerünknél dolgozik is.

Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok képesek:

 • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;

 • az üzleti problémák megoldásának információtechnológiai támogatására;

 • szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;

 • az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;

 • folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;

 • kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre.

Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok alkalmasak:

 • üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására;
 • rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára;
 • adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására;
 • a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére;
 • az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására;
 • a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre;
 • gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására).

A szakon oktatott témakörök:

Az alapismeretek körében: Analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, számítástudomány.

A gazdasági ismeretek témakörében: mikro- és makroökonómia, vállalati gazdaságtan, pénzügytan és vállalati pénzügyek, számvitel, EU-gazdálkodás, vezetési- és szervezési ismeretek, stratégiai tervezés, controlling.

A fentiekhez kiegészítésül az egyéni érdeklődés szerint választható tárgyak között szerepel a környezetgazdaságtan, marketing és marketing menedzsment, emberi erőforrás menedzsment és a projektmenedzsment.

Az informatikai tárgyak sorában: gazdaságinformatika alapjai, számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, információ menedzsment, operációs rendszerek, programtervezés, adatbázis rendszerek, logisztika, e-business, folyamat-menedzsment, integrált rendszerek fejlesztése, adatbányászat, internet technológiák, és az információs rendszerek biztonsága. Választható többek között a weblapszerkesztés, titkosítás és adatrejtés, információs társadalom, közlekedésinformatika.

A légiközlekedési rendszerek specializáció témái:

Légi jog, repülőgép általános ismeretk, repülés teljesítmény és tervezés, emberi teljesítőképesség, meteorológia, navigáció, üzemeltetési eljárások, a repülés alapjai, kommunikáció, repülőtér ismeretek.

Az üzleti intelligencia szakirány témái:

Üzleti intelligencia, mesterséges intelligencia és tudásreprezentáció, döntéstámogató és szakértői rendszerek, kockázatkezelés, tudás alapú technológiák, infrastruktúra menedzsment, minőség, audit.

Az informatikai biztonság szakirány témái:

IT-biztonság, kockázatok, kockázatkezelés, a rendszerek elleni támadások, ezek érzékelése és megelőzése (hackerek és social engineering, adathalászat), számítógép-hálózatok biztonsága (vezetékes és vezeték nélküli rendszerek), biztonsági politika és rendszabályok, az alkalmazások és IT-rendszerek biztonsági auditálása, etikus hackelés, a biztonsággal kapcsolatos előírások és szabványok, felhasználó-kezelés és felhasználók oktatása.

A Zsigmond Király Egyetemen mindezeket a társ-szakok tudásbázisára épülő, szélesebb kitekintést lehetővé tévő, komoly hagyományokkal rendelkező tárgyak egészítik ki: politológia, diplomácia és hírszerzés, nemzetközi fejlesztési politikák, illetve tréningalapú kompetenciafejlesztő képzések.

Az Egyetem külön erőssége az idegen nyelvek magas színvonalú oktatása, amely a gazdaságinformatikusok számára is megteremti a nemzetközi környezetben való helytállás lehetőségét.

A szakmai gyakorlat helyszínei:

gyakorlatilag bárhol, a legkeresettebb szakma az informatikus: elemző, programozó, fejlesztő, biztonsági szakember, szoftverüzemeltető, rendszergazda, rendszerkarbantartó az államigazgatásban és a versenyszférában egyaránt: hazai és multicégeknél, kis- és nagyvállalati közegben, de akár saját vagy start up vállalkozás keretében is

Munkaerő-piaci lehetőségek:

A szakon oktatott témák, a képzés, a kötelező és szabadon választható tantárgyak lehetőséget adnak egy olyan komplex tudásbázis megszerzésére, amelynek birtokában a végzettek a hazai és nemzetközi gazdasági közösség érdemi munkatársaiként, illetve vezetőiként tudnak tevékenykedni. Konkrétan ilyen elhelyezkedési lehetőséget kínálhatnak:

 • az államigazgatás intézményei,
 • önkormányzatok,
 • multinacionális cégek központjai és vállalatai,
 • közepes és kis termelő, szolgáltató és kereskedelmi vállalkozások,
 • bank- és pénzügyi szektor,
 • logisztikai szolgáltatók,
 • az Európai Unió intézményei.

Képzési és kimeneteli követelmények

Érettségi követelmények

Az alábbiak közül kell választani: matematika és fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy.

Fontos, hogy az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 jelenleg. A következő jelentkezési időszakban ez emelkedhet.

Ha nincs elég pontod

Amennyiben nem rendelkezik az előírt érettségivel és/vagy 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Zsigmond Király Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választania, ahol felvételi minimum-pontszám 240 jelenleg, és bármelyik két érettségi vizsgatárgyból számítható pont.

Specializációk (szakirányok)

légiközlekedési rendszerek • informatikai biztonság • üzleti intelligencia

Vissza a képzésekhez

További képzések

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés