Menü iOS APP Android APP
HU EN

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

A képzés még így is elérhető: okj-s képzések

Felelősséggel, türelemmel gondoskodni
 Szociális Gondozó és Ápoló

A Zsigmond Király Egyetem és az Olajág Idősek Otthona közös képzése

Egyedüliként a piacon a legmagasabb színvonalat nyújtjuk, mert:

 • egyetemi keretek között szervezzük és felügyeljük az oktatást
 • az Olajág Idősek Otthona gyakorlati helyszínt biztosít a szakmai tapasztalat elsajátításához
 • idegen nyelv tanulásra is van lehetőség, ami növeli a későbbi elhelyezkedés esélyét.

 A szakképesítés kompetenciáinak rövid leírása: 

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A program összóraszáma: 1393 óra (863 elmélet – 285 egyéni felkészüléssel, 551 kontaktórával és 557 gyakorlati órával)

A képzés megvalósításának időtartama és ütemezése:

 • a képzést hetente, péntek délután és szombati napokon tartjuk
 • a program időtartama: 14 hónap
 • a kezdési időpont: 2018. szeptember vége
 • a 400 óra kötelező szakmai gyakorlat egyéni beosztás alapján valósul meg

 

A képzés költsége: 195.000 Ft

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információkat gyűjteni
 • a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
 • info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
 • az alapvető szükségleteket felmérni
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
 • saját gondozási munkáját dokumentálni
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges
 • műszereket kezelni
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

A program moduljai és főbb tantárgyai:

10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok

 • Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat
 • Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek
 • Pszichológiai alapismeretek
 • Egészségügyi alapismeretek
 • Ápolási, gondozási alapismeretek
 • Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat

10570-16 A szükségletek felmérése

 • Társadalomismeret
 • Klinikai ismeretek
 • Ápolási gyakorlat
 • Gondozási ismeretek
 • A gondozási szükségletek felmérése
 • Monitorozó gyakorlat

10571-16 Sajátos gondozási feladatok

 • Szociális munka elmélete
 • Szociális munka gyakorlata
 • Szociális gondozás
 • Szociális gondozás gyakorlata
 • Mentálhigiéné
 • Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlaton

10572-16 Gondozási-ápolási adminisztráció

 • A szociális adminisztráció gyakorlata
 • 11497-12 Foglalkoztatás I. (angol nyelvi modul)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II
 • Munkajogi alapismeretek
 • Álláskeresés

A képzés belépési feltétele:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság

Jelentkezés

Vissza a képzésekhez

További képzések

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés